Regnmakeraktivitet 5 - Regnmakerdag på skolen

Velg mellom å gjennomføre en Regnmakerdag med

Kompetansemål i læreplanen for Regnmakeraktivitet 5

I tillegg kan Regnmakerdagen inneholde:

  • Utstilling
  • Regnmakerquiz
  • Show med sang og dans
  • Kåringer


Oppgaver som kan knyttes til temaene i aktiviteten