2050: Veien mot lavutslippssamfunnet

Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn det er godt å leve i? Fram mot Enovakonferansen 2018 vil vi gjennom en serie artikler sette søkelyset på noen trender, løsninger og viktige valg på veien.

Publisert 01.01.0001