Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 5

 Reviderte lærerplaner - oppdatert august 2013

KOmpetansemål etter 4 trinn

 

Naturfag

Mangfold i naturen

 

  • Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Kroppsøving

Aktivitet i ulike rørslemiljø

 

 

  • Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
  • Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå,springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar
  • Samhandle med andre i ulike aktivitetar

Kompetansemål etter 7. trinn

 

Naturfag

Teknologi og design

  • Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Kroppsøving

Idrettsaktivitet

 

  • Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
  • Følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata