Temperaturmåling

Energibruken varierer kraftig i forhold til utetemperaturen. Derfor skal du registrere den gjennomsnittlige utetemperaturen daglig over en uke. Ukens gjennomsnittlige temperatur skal regnes ut, og dette skal gjentas flere uker. Hvis dere ikke måler utetemperaturen selv, kan dere gå inn på www.yr.no og velge den målestasjonen som ligger nærmest deres område.

Denne aktiviteten passer svært godt å gjøre i sammenheng med å måle energiforbruket på skolen.