Intervju med lokal energiaktør

I denne oppgaven skal elevene forberede og gjennomføre et intervju av en lokal energiaktør.

Det er valgfritt hvordan intervjuet videre bearbeides. 

Alternativer for fremføring:

  1. Skrive ned og fremføre et lite referat
  2. Filme og vise frem deler av filmen
  3. Rollespill av intervju

Materiell:

  • Egenprodusert spørreskjema
  • Eventuelt: Videokamera