Kartlegg lokal kraftproduksjon

Meningen med denne oppgaven er at elevene skal kartlegge lokal kraftproduksjon og ta i bruk internett som et verktøy for å tilegne seg kunnskap. 
 

www.kraftskolen.no

I filmeserien Kraftskolen 2.0 guider Ole Andre Sivertsen titteren rundt i årsakssammenhengene knyttet til forbruk, fordeling og fornuftig energitenking.

 

www.fornybar.no

Enovas egen faktabase med alle fakta på fornybare energikilder som er tilgjengelig for oss nå, samt framtidens energikilder.

 

www.konkurransetilsynet.no

Klikk på kraftpriser. Velg kommune, og klikk vis kraftpriser. Da kommer det opp en tabell med priser - velg vis full oversikt.