Energikamptilhenger

Enova støtter ikke finansering av Energikamphengere fra januar 2013.

Enova takker for et flott samarbeid med alle kommunene som har Energikamphengere. En oversikt over hvilke kommuner som har en Energikamphenger finner du her.

Ønsker du å leie en Energikamphenger for å gjennomføre energidag med energikamp på din skole kan du kontakte LinKon, liv@linkon.no, 95 22 04 82. 

Her kan du se film om de ulike aktivitetene i en Energikamphenger:

 

Regnmakerskolen

 

Enova SF anbefaler alle kommuner å innføre Regnmakerskolen. Energiproblematikk er et dagsaktuelt tema, og hører til blant våre viktigste globale utfordringer. Ved å innføre Regnmakerskolen i din kommune eller på din skole, vil kommunen og skolen komme langt i å nå sine mål i forhold til holdningskapende arbeid.