Selvlaget energikamp

På Regnmakerdagen er Energikamp en populær og lærerik aktivitet. Energikampen kan være en fin måte å gjennomføre skolens aktivitetsdag. Her knyttes fysisk aktivitet til kunnskapen om energi og klima som elevene har fått gjennom arbeidet med Regnmakerskolen.

Energikampen består av poster som kan plasseres utover hele skolegården. Noen aktiviteter kan også egne seg inne. Mange av aktivitetene går på tid, andre på kunnskap.

Forslag til oppgaver

Alle postene er selvstendige oppgaver, og lagene velger selv post og går rundt og gjør det de vil. Her er forslag til syv ulike poster, som garantert vil gi en vellykket dag! Dere kan velge blant disse, eller lage andre poster. Postene må være knyttet til Regnmakerskolens tema om energi og klima.

Det kan godt være at noen lag ikke rekker å gjennomføre alle oppgavene. Det er helt greit. De må bare gjøres oppmerksom på det på forhånd! 

Lagene

Ungene deles inn i lag med for eksempel tre eller seks barn i ulike aldre. Altså på tvers av grupper og trinn. Laget blir bedt om å holde sammen, og passe litt på hverandre, slik at alle får prøve flest mulig aktiviteter. Og slik at alle får bli med å bestemme hvilke saker de skal gjøre. 

Aktivitetene

Alle aktivitetene kan «vinnes» eller utføres bedre enn andre lag. Noen vil gå på kunnskap, tid eller på antall. Andre vil følge prinsippet om at det «beste laget står». Dersom barna ikke får det til første gang de prøver, er det mulig å stille seg bakerst i køen og prøve igjen. Aktivitetene er såpass forskjellige at de som er gode på en aktivitet, ikke nødvendigvis er de beste på en annen. Hver post er bemannet med en til tre voksne eller andre medhjelpere. Disse skal ha en flipover eller et stort ark å skrive på. Her fører de opp de tre lagene som til en hver tid har gjort det best på denne aktiviteten. Bemanningen bør være plukket ut og fått informasjon om sin aktivitet på forhånd.

Ønsker du å leie en Energikamphenger med utstyr for å gjennomføre energidag med energikamp på din skole kan du kontakte LinKon, liv@linkon.no, 95 22 04 82.