Post 5: I hodet og bena

Dette er en morsom og «gørrete» oppgave. En sikker suksess!

Aktiviteten går ut på å finne svaret på en teorioppgave. Oppgavene står på et ark med 3 svaralternativer. Man velger svaralternativ A, B eller C. Disse ligger inne i hver sin lille eske. Man velger å åpne det svaralternativet man tror er rett.

Inne i esken får man beskjed om man har svart

  • RIKTIG: man får da en stafettpinne av post-vakten og kan gå rett på stafetten – eller
  • FEIL og må finne nøkkelen til et skrin i GØRREBØTTA.

Når et av barna har stukket hånden ned i bøtta og funnet nøkkelen, kan de låse opp hengelåsen på skrinet og finne stafettpinnen. Så fort pinnen er funnet, kan første deltaker starte. Alle på laget skal løpe den samme runden som en stafett.

Konkurranseregler

Klokka startes når laget får utdelt oppgaven og stoppes når sistemann på laget har fullført stafettrunden.