Post 7: Regnmakerquiz

La elevene ta en quiz i grupper eller enkeltvis, for å teste kunnskapene de har tilegnet seg gjennom arbeidet med Regnmakerskolen.

Løses quizzen som en del av Regnmakerdagens aktiviteter, kan spørsmålene løses av lagene.

Lagene jobber samlet med å besvare oppgaven. Spørsmålene er hentet fra bøkene om Regnmakerne og de andre Regnmakeraktivitetene barna har jobbet med frem til nå.

Konkurranseregler

Laget besvarer og leverer svarene sine samlet. Ett poeng for hvert riktig svar.