Post 4: Skateboardtrekk

I denne aktiviteten skal lagene trekke en av deltakerne over en strekning ved hjelp av et tau.

Konkurranseregler

En elev skal sitte på et skateboard og holde i den ene enden av tauet. Det to andre på laget skal holde i den andre enden av tauet.

Det gjelder å trekke eleven på skateboardet raskest mulig en gitt strekning. Det laget som bruker kortest tid har vunnet.