Post 2: Vannbæring

Aktiviteten går ut på bære vann ved hjelp av ulike små kopper og kar (noe brukbart og annet ikke) for raskest mulig å fylle opp en tom bøtte.

Barna kan selv velge hvilke av de ulike hjelpemidlene de vil bruke og hvor mange hjelpemidler de fyller opp på en gang. De kan ta med seg alt vannet de klarer å bære.

KonkurranseregleR

Man kan starte de tre lagene samtidig og skrive opp tiden til det laget som først fikk fylt opp sin bøtte. (Husk – man kan prøve flere ganger mot ulike lag.) De voksne passer på at ikke et ”vinnerlag” utklasser de andre hele tiden. Lag kø og pass på at det blir rettferdig. (Hvor får vi tak i vann lettest mulig? Hvor gjør vi av vannet?)