Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 5

MANGFOLD I NATUREN

  • Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen teknologi og design

TEKNOLOGI OG DESIGN

  • Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann
  • Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive de ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer

KROPPSØVING

Idrettsaktivitet og dans

  • Utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar
  • Utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar
  • Følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play