Forberedelser

Forberedelse gjennom Regnmakerskolen og konkurranser.

Forberedelse gir best læringsverdi!

Før Enovas Regnmakerdag vil påmeldte skoler derfor forberede seg gjennom Regnmakerskolen. Alle aktivitetene er forankret i lærerplanmål og valgt og tilrettelagt slik at de skal være engasjerende, lærerike for elevene og overkommelig å gjennomføre for dere lærere. Regnmakerskolen består av fem aktiviteter. Regnmakerdagen er aktivitet nummer 5. FØR Regnmakerdagen skal derfor skolene gjennomføre og registrere aktivitet 1, 2, 3 og 4. Dere finner oversikt over alle aktivitetene her. Skoler som ikke har registrert Regnmakeraktiviteter innen utgangen av april vil få en påminnelse fra oss.

Deltar dere på konkurransene under vil disse kunne registreres på henholdsvis aktivitet nr 2 eller nr 3. 

Konkurranser - HUSK påmeldingsFRIST 5. juni 2013

Dere kan forberede deltakelse på to konkurranser; musefellebilrace og plakatkonkurransen Strømsparehuset. Vi har flotte Regnmakerpremier til vinnerne av begge konkurransene. Vi oppfordrer alle skoler til å melde seg på minst én av de to konkurransene! Husk å melde dere på innen onsdag 5. juni.

Musefellebilrace

På Regnmakerdagen blir det et stort musefellebilrace hvor alle påmeldte musefellebiler konkurrerer om å bli dagens raskeste bil. Musefellebilrace har lenge vært populært i andre land i verden. Regnmakerne kan sies å ha introdusert sporten i Norge. Erfaringsmessig er bygging av musefellebil og deltakelse på musefellebilrace på Regnmakerdagen en svært populær aktivitet. Det er selvsagt helt opp til skolen å la ett eller flere trinn jobbe med denne aktiviteten, men husk at hver skole kan melde på maksimum to lag til konkurransen.

Dere trenger: Hyssing, en musefelle, pinne og noe som kan brukes til hjul.

Hva skjer? Bilen lades med energi når fjæra på musefella spennes (potensiell energi). Når fjæra slippes blir energien ført over til hjulene, og bilen beveger seg fremover (bevegelsesenergi).

Dere kan registrere deltakelse på musefellebilracet som Regnmakeraktivitet nr 2 her.

Konkurranseregler:

  • Det er ikke lov å fjerne deler fra musefella, bygge den om eller bruke rottefelle.
  • Bilen kan ikke være bredere enn 20 cm.
  • Bilen kan ikke være lengre eller høyere enn 30 cm.
  • Det er lov til å forlenge fjæra, men bilen må fortsatt ikke være lengre enn 30 cm når fjæra er helt slapp.
  • Hvert lag kan bestå av maks fem personer.
  • Det er kun anledning til å melde på to biler per skole.

Mulighet for påmelding åpnes 2. april 2013.

PLAKATKONKURRANSE - STRømsparehuset

Denne konkurransen går ut på å lage eller tegne plakater der tema er ”Strømsparehuset.” Hvordan mener du at et hus der man sparer veldig mye strøm ser ut?

I denne konkurransen får du lov til å bruke både kunnskap om energisparing og fantasien din. Kanskje du har et sparetrix som ingen har tenkt på før? Se også på www.regnmakerne.no - der finner du eksempler på trix!

Dere kan registrere deltakelse på plakatkonkurransen som Regnmakeraktivitet nr 3 her.

Konkurranseregler:

  • Plakaten må ha et klart og tydelig budskap rundt tema ”Strømsparehuset”.
  • Plakaten må ikke være større enn A2-format (maks 50 X 70 cm)
  • Plakaten kan lages av enkeltelever eller av en gruppe på inntil 5 elever.

Tre vinnerplakater vil bli plukket ut av en jury med vekt på innhold, design og tydelighet i budskapet.

Plakatene skal leveres etter ankomst på den aktuelle posten. Det er viktig at plakatene hentes igjen rett etter at showet er slutt.

Mulighet for påmelding åpnes 2. april 2013.

QUIZ - Regnmakereksperten

Regnmakereksperten er en web-konkurranse som er åpen for alle elever som deltar på Regnmakerdagen. Elevene må løse en quiz med Regnmakerspørsmål og et vurderingsspørsmål.

Tre vinnere trekkes ut. Det arrangeres en finalekonkurranse på selve Regnmakerdagen der disse tre deltar og en av dem kåres til dagens Regnmakerekspert. Til denne konkurransen er det ingen påmelding, og alle som svarer på quizen er automatisk påmeldt.

Konkurransen er både morsom og lærerrik, så hvorfor ikke la elevene få lov til å løse den i skoletiden?