Målsetting og erfaring

Målet for regnmakerdagen er å bygge kunnskap om energi og klima.

Gjennom forberedelser i skolen gjennom Regnmakerskolen og deltakelse på Regnmakerdagen ønsker vi å oppnå balanse mellom lystbetonte aktiviteter og solid energifaglig innhold. Dagen skal involvere og engasjere elevene ved å la dem delta, konkurrere og løse oppgaver hvor koblingen mot tema er tydelig. Regnmakerdagen skal være lærerik, morsom og gi elevene en opplevelse de kan huske lenge. På denne måten håper vi at Regnmakerdagen vil øke både elevenes kunnskap om og interesse for energi- og klimaspørmål. 

Erfaringer fra tidligere Regnmakerdager

Regnmakerdagen ble første gang arrangert i juni 04 på Rådhusplassen i Oslo. Deretter har arrangementet blitt avholdt i flere av Norges største byer. Hvert år har vi foretatt undersøkelser blant våre lærere og elever for å få vite hva de synes om arrangementet og hvordan de vurderer læringsutbyttet ved å delta. 

Hva mener lærerne?

- Læringsverdien var absolutt bra, og vi kan trekke tråder til undervisningen, mener lærer fra Mortensrud skole.

Hovedinntrykket blant lærerne har vært at dagen er både artig og lærerik for elevene. De skolene som forbereder seg gjennom Regnmakerskolen på forhånd, har gjennomgående hatt betydelig større læringsutbytte enn de som ikke forbereder seg. 

Hva mener elevene?

Halvparten av elevene mener at det beste med dagen er å delta på morsomme aktiviteter og ha en annerledes dag. Mange barn mener også at de har lært noe om energi og klima gjennom å delta på Regnmakerdagen.