På selve dagen

Her finner du mer informasjon om transport, møteplasser og lærerens rolle.

Transport

Skolene som deltar, blir kontaktet med tydelig beskjed om hvordan de skal komme seg til og fra Enovas Regnmakerdag. Det er viktig å være oppmerksom på at bussene kjører til fastsatt tid. Transport er gratis for alle påmeldte skoler som trenger det. Alle lærere skal mottatt transportplan med tider og møteplasser for hver skole i mai. Denne finner du også under siden med viktig materiell.

Regnmakerpass

Alle elever får utdelt et pass som skal henge i en nøkkelsnor rundt halsen. Passene innholder et kart som viser plasseringen av de ulike aktivitetene, og sikkerhetsinformasjon som skal fylles ut sammen med læreren. I passet skal navn og telefonnummer til lærer/kontaktperson skrives inn, samt hvor og når eleven skal møte opp for hjemreise og annen nyttig/praktisk informasjon. I midten av passene er det også noen spørsmål hvor elevene kan fylle inn sine svar. Svar-lappene legges i en stor kasse, og mot slutten av dagen trekkes det ut en heldiggris herfra! 

Møteplasser er merket

På området blir det markert forskjellige møteplasser slik at klassen vet hvor de skal møte ved hjemreise. 

Lærerens rolle

Alle som bemanner og deltar som crew på Regnmakerdagen har på seg grønne T-skjorter. Lærerne får utdelt orange t-skjorter. Alle lærere har en funksjon som voksenperson – hovedsakelig for egne barn, men også for alle barna som er til stede. Det er viktig at lærerne beveger seg rundt på området slik at barn har voksenpersoner rundt seg hele tiden.

Pølsegrilling

Ved er den eldste energikilden mennesker bruker. På Regnmakerdagen er det mulig å ta med seg pølser og grille på bål. Grillspyd kan lånes, men pølser og eventuelt tilbehør må elevene ta med selv. 

 

For mer informasjon eller avklaringer:

Liv Randi Lindseth – prosjektkoordinator for Regnmakerdagen
Mobil: 95 22 04 82
E-post: regnmakerne@nee.no