Sikkerhet

Det er viktig å tenke sikkerhet på Regnmakerdagen.

Nær 5000 elever og lærere skal delta på Enovas Regnmakerdag. Dette er mange barn, og vi har derfor lagt stor vekt på sikkerhetsaspektet på dagen. Alle som bemanner og deltar som crew på dagen har grønne t-skjorter. Vi har innleide vakter som er profesjonelle og vant med arrangementer med mange barn. Røde kors og annet nødvendig personell vil være til stede. Alle lærere som deltar på dagen vil få utdelt orange t-skjorter. Således ser barna hvem som er tilknyttet arrangementet. Vi oppfordrer alle lærere til å trå til ved behov - både for egne og andres elever.

Erfaringer

Erfaring fra tidligere Regnmakerdager viser at god kommunikasjon med lærere på forhånd, vakthold, tydelig merking av møteplasser, god skilting av aktivitetene og «Regnmakerpass» med kart og viktig informasjon til samtlige barn fungerer godt. Regnmakerdagen arrangeres i nært samarbeid med vertskommunen, vitensentre og evt. andre sentrale aktører. Det etableres kontakt med skolene i god tid før arrangementet finner sted - med tilbud om gratis kurs og et forberedelsesopplegg i skolen i forkant av dagen.

ELEVER MED SPESIELLE BEHOV

Dersom dere har elever som har spesielle behov i forhold til sin deltakelse på dagen ber vi dere ta kontakt med:

Liv Randi Lindseth – prosjektkoordinator for Regnmakerdagen

E-post: regnmakerne@nee.no