Streik

Regnmakernes Vennergidag og streik i skolene.

Hvis det fortsatt er streik 31.mai, vil Regnmakernes Vennergidag gå som planlagt for de skolene som ikke er berørt av streiken.

Påmeldte barn fra alle skoler  som er rammet av streiken vil være velkommen på arrangementet.

Barn som eventuelt møter opp alene eller i følge med foresatte vil kunne delta på de ulike aktivitetene i Byparken. Dette vil i så tilfelle foregå på eget initiativ, og barna vil ikke være skolens eller kommunens ansvar.

Arrangementet foregår i Drammen bypark og starter klokken 10.00. Aktivitetene er åpne frem til klokken 14.30.

Ved streik vil det settes inn ekstra vakthold og arrangementet har forsikring for sine aktiviteter.

Kontakt regnmakerne@nee.no på mail eller telefon 900 89 079 ved spørsmål.