Viktig materiell før Regnmakerdagen 13. juni 2013 på Tueneset i Ålesund

Alle påmeldte skoler har nå mottatt viktig informasjon og materiell. De viktigste dokumentene til lærere og foresatte finner du her.

Skolene skal nå ha mottatt informasjon om transport på epost. Mottak av informasjon og transportplan (hente- og bringetider) må bekreftes mottatt.
Det er nå sendt ut pakker til alle påmeldte skoler med følgende materiell: Ta kontakt med oss hvis det er noe dere mangler.

Her er kartet over Tueneset på Regnmakerdagen med oversikt over alle aktivitetene.

Under finnes materiell som ble delt ut på kurs for lærere i februar 2013: