Innovative byggeprosesser gir bruk av ny teknologi

Hva gjør du hvis du skal bygge en skole og ønsker å være i front på energibruk og klima, men ikke vet nøyaktig hvilke løsninger du vil ha? For Sør-Trøndelag fylkeskommune ble løsningen å kombinere konkurransepreget dialog og EPC-kontrakt. Resultatet? Landets mest energieffektive skole.

– Vi kan å bygge skoler. Det har vi gjort mange ganger før. Men bestiller du bare det du kan, blir det ingen utvikling. Vi ønsket nye løsninger og ville utfordre leverandørene på hva som vil fungere best, og da trengte vi å finne en annen modell, sier prosjektleder Marit Sollien i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunens overordnede energiambisjon for nye Heimdal videregående skole var klar, men de visste ikke på forhånd akkurat hvilke energiløsninger de ønsket for skolebygget.

– Derfor ønsket vi ikke å komme med alle svarene til entreprenørene. Vi valgte konkurranseformen «konkurransepreget dialog» for å kunne utforske flere muligheter parallelt, heller enn å stake ut kursen for tidlig uten å vite om det var andre alternativer vi burde ha sett på.