Hjelp og veiledning til bedrifter ved søknad

Her finner du informasjon og veiledning som er nyttig før, under og etter at du har søkt om støtte fra Enova. Husk at du også alltid kan kontakte oss på telefon, e-post eller chat.

Om søknadsprosessen

1. Finn det programmet som passer for din virksomhet eller ditt prosjekt

Enova tilbyr en rekke ulike programmer fordelt på flere sektorer. Du finner en oversikt over relevante programmer for hver sektor her: 

Dersom du er i tvil om hvilket program som er rett for deg, ta gjerne kontakt med oss på telefon 08049

2. Fyll ut og send inn søknad

Søknaden utfylles i vår nettbaserte søknadsportal for bedrifter. Du starter en søknadsprosess fra hvert støttetilbud her på Enova.no

Før du setter i gang med søknaden, bør du lese gjennom programkriteriene og vilkårene for programmet du ønsker å søke på. Det kan også være fornuftig å etablere en dialog med en av våre rådgivere, og du kan legge inn kontaktinformasjon på det aktuelle støttetilbudet.

3. Enova behandler søknaden, og gir eventuelt tilsagn

En saksbehandler hos Enova vurderer etter søknadsmottak at kriteriene til tilbudet er oppfylt, og at nødvendig underlag er sendt med søknaden.

Ved positivt vedtak, så vil søker få tilsendt et såkalt tilsagnsbrev, der vedtaket bekreftes. I forsendelsen vil det også følge med oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder ved tildeling av støtte til bedrifter fra Enova.

4. Gjennomfør prosjektet, rapporter og få utbetalt støtte

Når tilsagnsbrevet fra Enova er signert og returnert, så kan utbetalinger i henhold til avtalt framdriftsplan starte. Det skal rapporteres jevnlig om framdriften i prosjektet.

Informasjon og veiledning

Informasjonsmøter

Vi ønsker å møte dere som alltid vil videre! Enova gir 2,5- 3 milliarder i støtte til ulike energi- og klimatiltak hvert år, og vi vil gjerne vite om nettopp ditt prosjekt kan være aktuelt for oss.

I våre kundesamlinger informerer vi om Enovas støttetilbud og muligheter for støtte. I tillegg viser vi eksempler på gjennomførte prosjekter. Se oversikt over samlinger i vår aktivitetskalender

Personlig veiledning

Enkelte prosjekter kan det være nyttig å ha en direkte dialog om. Da er våre rådgivere klar for å ta en prat eller gjennomføre et møte for å avklare hva som er viktig å huske på før man starter søknadsprosessen. Se etter kontaktperson på det enkelte støtteprogram.

Nyttig å vite før du søker

Gjeldende energipriser for søknader

For å avgjøre hvor fremtidsrettet et prosjekt er, så er det både nyttig og nødvendig ha innsikt i gjeldende energipriser. 

Du finner aktuelle tall på vår ajourførte side med prisforutsetninger

Hvordan finner du energirådgiver og utførende med gyldig godkjenning?

Trenger du å komme i kontakt med energifaglig kompetanse som kan hjelpe deg med prosjektet?

Dette er ikke en tjeneste Enova tilbyr, men vi tipser deg gjerne om relevante fagmiljøer.

Graddagstall

Enova innhenter hvert år en oversikt over norske graddagstall. Graddagstall er et uttrykk for oppvarmingsbehovet og benyttes blant annet når energiforbruket sammenlignes år for år.