Enova støtter utskifting til LED veilys fram til 15. mai 2017

Enova vurderer situasjonen slik at LED-teknologien vil tas i bruk innen veilys uten støtte framover. Vi avvikler derfor den økonomiske støtten til konvensjonell LED-teknologi innen veilys fra 15. mai 2017.

Enova har de siste årene gitt støtte til kommuner som ønsker å skifte til LED veilys, gjerne også i kombinasjon med et system for dimming/behovsstyring. Totalt har 25 kommuner fått 40 MNOK i støtte i perioden 2013 – 2016, og prosjektene bidrar til en energibesparelse på 32,5 GWh/år, tilsvarende årsforbruket til ca. 1 300 boliger. LED er en vesentlig mer energieffektiv belysningsteknologi enn alternativene, og det er stadig flere som tar i bruk denne teknologien når det gamle veilysanlegget skal skiftes ut eller man skal bygge nye anlegg. 

Enova kan bidra med investeringsstøtte slik at prosjekter blir lønnsomme nok til å realiseres. Vi opplever at det ikke nødvendigvis er manglende lønnsomhet som er barrieren for å ta i bruk LED i kommunale veilysanlegg, men det å se sammenheng mellom investering og driftskostnader over levetiden til LED-armaturene samt skaffe finansiering til et større prosjekt. LED har i stor grad blitt den foretrukne teknologien når man skal bygge nytt eller oppgradere eksisterende veilysanlegg, noe som også har vært målet med Enovas støtte til denne type prosjekter.

Vi vurderer situasjonen slik at LED-teknologien vil tas i bruk innen veilys uten støtte framover. Enova avvikler derfor den økonomiske støtten til konvensjonell LED-teknologi innen veilys fra 15. mai 2017. Kommuner som har planlagt å søke Enova eller er i gang med en søknad kan søke om støtte gjennom programmet «Energitiltak i industri og anlegg».  Søknader må være innsendt innen 14. mai 2017 for å komme i betraktning. 

Har dere spørsmål vedrørende dette ta kontakt med Enova svarer på telefon 08049.

Ønsker kommunen å investere i og ta i bruk ny innovativ teknologi (utover LED) innen veilys kan man søke om støtte fra Enova gjennom programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».