Stangeland Maskin leder an med energiledelse

Med sine 650 ansatte og en omsetning på over en milliard kroner, er Stangeland Maskin den største entreprenøren i Rogaland. Bedriften var også den første i anleggsbransjen som søkte Enova om støtte til energiledelse.

 – Det hele startet med at vi ønsket å legge inn miljøkrav i rammeavtalen da vi skulle kjøpe nye lastebiler. Derfra har det bare ballet på seg, sier Tommy Stangeland, assisterende daglig leder i Stangeland Maskin.

Bedriften har tatt grep om egen energibruk gjennom å sette måltall for dieselforbruk, og å øke takten på utskiftingen til biler og maskiner med lavere energiforbruk og utslipp.

 Dette vil komme uansett. Vi opplever at kommuner og andre kunder har begynt å etterspørre miljøregnskaper. Vi har som visjon å være den ledende aktøren i bransjen, så her er det naturlig for oss å være i forkant.
Tommy Stangeland

Et godt eksempel for resten av bransjen

Kundene til anleggsbransjen kommer til å stille sterkere miljøkrav fremover. Da vil entreprenører med systematisk oppfølging og forbedring av energibruken ha et klart konkurransefortrinn.

 – Stangeland Maskin har nå gått foran som et godt eksempel for resten av bransjen, og vi er veldig glade for å kunne gi dem støtte til å komme i gang, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport og anlegg.

Fikk 1 million kroner i støtte fra Enova

Støtten fra Enova går til analyser og etablering av konkrete tiltakslister. Energiledelsesarbeidet hos Stangeland Maskin har bidratt til å effektivisere både anleggsarbeid og godstransport, og de har kartlagt tiltak som både vil redusere utslipp per kjøretøy og begrense det totale transportbehovet.

 Også mindre tiltak kan ha stor effekt

 – Vi har 80 lastebiler kjørende rundt i Stavanger-området hver eneste dag, og flåtestyringssystemet vårt viser hvor alle bilene våre befinner seg. Nå har vi oppgradert systemet slik at kartet oppdaterer seg hvert eneste minutt i stedet for hvert tiende, sier Tommy Stangeland.

Det oppgraderte flåtestyringssystemet har gjort at man med langt større treffsikkerhet kan kontakte den sjåføren som har kortest avstand til godset som skal hentes.

 – Med dette oppnår vi mer fullastede biler og færre kjørte kilometer. Slik gjør nye løsninger at vi kan utnytte materiellet vårt bedre, til glede for både bunnlinja og klimaet.