Søk
LOGG INN
Foto: Fredrik Bye
Foto: Fredrik Bye

Bygger verdens første batterihybride servicebåt for havbruksnæringen

Det har gått unna i lakseoppdrettsselskapet Bjørøya de siste årene. I 2019 vil de være først i verden når de sjøsetter sitt batterihybride servicefartøy. – Det er en del av vår visjon om å være nyskapende, sier daglig leder i Bjørøya AS, Per Anton Løfsnæs.

Publisert 5/22/2018

Det er en lang historie han forvalter, Løfsnæs. Oldefaren startet med handel i 1884 – familien med laksefiske i 1905. Siden har det gått slag i slag i Flatanger. Men den daglige lederen er mest opptatt av å se fremover. 

Drevet av nysgjerrighet
Det ligger mye nysgjerrighet i veggene i Bjørøya. Løfsnæs utelukker ikke at det også ligger i blodet.

– Bestefaren min bygde vindmøller på 40-tallet. I familien er vi vel alle over snittet glad i å prøve ut nye ting. Vi ser sporene av det bakover i tid, og vi skal fortsette med det fremover i tid, sier Løfsnæs.

Nå er miljøvennlige løsninger noe av det de er mest opptatt av.

– Vi jobber mye med disse spørsmålene, og det skal vi fortsette med. Vi har blant annet stor tro på batteriløsninger, og den nye servicebåten er et av flere grep vi tar, forteller han.

Vi tror at folk ser til oss og vil lære. Og vi ser også til andre. Er du åpen på ting utad, får du mer tilbake.

- Per Anton Løfsnæs, Daglig leder i Bjørøya AS -

Foto: Fredrik Bye

Oppdrettsnæringens første

Servicefartøyet, som er under produksjon, har såkalt batterihybrid fremdrift. Det vil si en kombinasjon av dieselelektrisk og batterielektrisk fremdrift. 

– Ved hjelp av batteriene kan vi drifte fartøyet enda mer effektivt. Vi sparer diesel og driftstimer på dieselmotorene, og batteriene gir ekstra effekt ved tunge operasjoner som ankerhåndtering uten at alle dieselmotorene må gå, sier Løfsnes. 

Batteriene kan også lades fra landstrøm, og slik vil en del av det samlede energiforbruket være fornybart. Bjørøya AS satser også tungt på utbygging av landstrøm til anleggene sine, slik at det også vil være mulig å lade batteriene ute til sjøs. 

– Samtidig er det, på mange andre måter, en helt vanlig moderne servicebåt. Et arbeidsjern på 19x12 meter som skal jobbe på våre lokaliteter fra Roan i sør til Vikna i nord, sier Løfsnæs. 

For ham er dette en del av den naturlige utviklingen.

– Dette er en forsiktig start for å teste ut denne nye teknologien i daglig drift. Svarer dette til forventningene, er det mulig å øke batterikapasiteten og dermed fornybarandelen senere, uten for store ombygginger. Det er en trend i markedet mot disse batterihybride løsningene. Vi ser det innen offshore og fiskeri, og dette blir en viktig trendsetter for servicefartøymarkedet, sier Løfsnes, som også ser positivt på lønnsomshetsaspektet ved satsingen.

– Man kan ikke la seg skremme av at noe er nytt. Vi tror jo at dette blir lønnsomt. Om 10–15 år ser næringa helt annerledes ut, både økonomisk og miljøteknologisk, sier han.

Man kan ikke la seg skremme av at noe er nytt. Vi tror jo at dette blir lønnsomt. Om 10–15 år ser næringa helt annerledes ut, både økonomisk og miljøteknologisk

- Per Anton Løfsnæs, Daglig leder i Bjørøya AS -

Foto: Fredrik Bye

Samarbeid er avgjørende

Løfsnæs er tilbakeholden med å fremheve seg selv og Bjørøya. En innovasjonsprosess foregår sjelden alene.

– Arbeidet med denne båten har vært krevende. Det er begrenset med plass, og det er nye regelverk å forholde seg til. Utfordringene langs veien har vi løst i tett samarbeid med Sletta Verft og Møre Maritime på skipsdesignsiden, og Elmarin som systemleverandør av det batterihybride framdriftsanlegget, forteller Løfsnæs.

Han verdsetter også det bredere samarbeidet i næringen:

– Vi tror at folk ser til oss og vil lære. Og vi ser også til andre. Er du åpen på ting utad, får du mer tilbake. Dessuten er dette riktig tid for å satse. Lønnsomheten i næringen er stor og miljøutfordringene er som de er, sier han, før nysgjerrigheten dukker frem igjen:

– Og så er det jo artig å bygge noe nytt. Vi kan ikke bare holde på med det gamle. Livet er for kort til det.