Slik skal NorSea effektivisere offshore-logistikken

De siste årene har terminalselskapet NorSea kjent vekten av fallende oljepriser, lavere betalingsvilje og mindre aktivitet. Det har de valgt å vri til noe positivt. Nå satser de offensivt på effektivisering av logistikk.

Det er først når du blir presset, at du må tenke nytt og innovativt, sier Henrik Heggland, administrerende direktør i NorSea Groups digitalsatsing NSG Digital. 

I over 60 år har NorSea vært gjennom opp- og nedturer i oljeeventyrets mange kapitler. De var der da den første dråpen olje traff dekk i 1969, og de var der under oljeprisfallet i 2014. Men forandring skremmer ikke selskapet. Det holder dem skjerpet.

Vil ta logistikk-tyvene

Alt som skal lastes og losses på båter må via en terminal. Som terminalselskap drifter NorSea mange av disse basene i Danmark, UK og langs norskekysten. NorSea er i en spesiell posisjon ved at de også eier mye av eiendomsmassen hvor de driver operasjoner.

– Det gir en strategisk fordel, men også et større ansvar. Vi bygger opp nærings- og industriklynger rundt basene våre. Det er langsiktige investeringer, og det er viktig for oss at vi er en positiv bidragsyter til samfunnet, sier Heggland. 

Foto:NorSea Group
Foto:NorSea Group

Han forteller om en lite effektiv offshore-logistikk med store, unødvendige kostnader – også for miljøet. Her vil NorSea sette inn støtet.

Som en stor eier av infrastruktur langs kysten har vi et samfunnsansvar for å bidra til en grønnere fremtid. Vi ser for eksempel at mye av transporten er ustrukturert, og det går mye dobbel langtransport. Det kan gå to halvfulle lastebiler fra Stavanger til Hammerfest. Trenger vi det? Og må transporten gå på land? Klarer vi å skape en helhet i logistikken for bransjen, vil det både gi oss en effektiviseringsgevinst og tjene miljøet, forteller han videre.

Ny digital plattform

NorSea har tatt på seg oppdraget og etablert en ny digital plattform for informasjonsdeling. Plattformen, som kalles NSG E2E, skal piloteres i perioden 2018–2021. Gjennom kunstig intelligens og maskinlæring skal plattformen beregne optimaliserte transportruter. I tillegg skal den skape en økt grad av synlighet gjennom hele forsyningskjeden.

NorthSea_utvalg_INT-9.jpg
Foto: NorSea Group

I dag vet vi ikke hva som skjer i de forskjellige etappene. Når det kommer lastebiler til oss, har vi begrenset med informasjon. Bestiller man transport, bestilles det kanskje flere ganger uten at man klarer å konsolidere og optimalisere ordrene. Det gir økte transportkostnader og mer utslipp. Systemet vi har utviklet, fanger og deler informasjon gjennom og på tvers av forsyningskjedene, sier Heggland.

Kjernen i løsningen er at alle parter er kjent med behovene så fort de oppstår.

Vi kan ikke gjøre noe med skiftende behov i seg selv. Det vi kan gjøre, er å sikre at alle er godt forberedt. Det vil kunne være en voldsom effektivisering.

– Må få med oss alle

En forsyningskjede er imidlertid bare så effektiv som det svakeste ledd. Derfor er det viktig at NorSea får med seg alle aktører.

Det vi jobber mye med nå, er det som skjer på forsyningsbasen. Vi prøver å sikre god styringsinformasjon, men den informasjonen skal også tilbake. Derfor må alle transportselskaper bakover i hierarkiet være med. Ny sporingsteknologi gjør dette stadig enklere og mer kostnadseffektivt, sier Heggland, som understreker at alle deres partnere er positive til pilotprosjektet:

Det er alltid en risiko ved logistikk, fordi det handler om samarbeid. Men det gir også mer slagkraft når alle står samlet. 

Les mer om støttetilbudet til Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med pilotering av ny energi og klimateknologi i transport. 

NorSea Group AS er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet.

Les mer