Slik bedrer du konkurransekraften i dine fiskefartøy

​Fiskeri og havbruk er en næring med enorm vekst, og ingenting tyder på at næringen blir mindre viktig for Norge framover. Snarere tvert i mot.

Samtidig står næringen for store klimagassutslipp i kystnære områder, og disse utslippene må kraftig ned om vi skal nå lavutslippssamfunnet. Store deler av næringen er allerede i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova. Nå trenger vi deg med på laget!

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å investere i ny energi- og klimateknologi. Derfor hjelper vi bedrifter innen fiskeri og havbruk gjennom å redusere risikoen og øke lønnsomheten med klimatiltakene. 

Utforsk mulighetene for din næring, og ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å sette i gang.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under, eller ring våre rådgivere på 95 29 80 00.

Gruppe

Aktuelle tilbud