Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Vurderer du å investere i utbygging av landstrøm? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 16. mars 2018 kl. 15:00.

Fristen for å sende inn spørsmål er 7. mars 2018. 

Om du ønsker å få tilsendt varsling pr. epost når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende epost til landstrom@enova.no. Spørsmål og svar legges ut på offentlig, svar på de siste spørsmålene legges ut senest 9.mars. 

Har dere spørsmål til utlysningen er det mulig å ringe direkte til våre rådgivere i tidsrommet mandag 5. og tirsdag 6. mars 2018 mellom kl.09:00-12:00. 
Kontaktinformasjon:

Anita Edland, tlf: 970 66 965
Merete Knain, tlf: 952 02 77

Det vil bli enda en ny utlysning om støtte til landstrøm i 2018. Den vil bli lyst ut i juni med søknadsfrist medio september. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner.  Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

Dette er en endringsprosess som vil gå gradvis over lengre tid. Enova vektlegger derfor det langsiktige potensialet for bruk av landstrøm i denne utlysningen basert på hvor mange anløp havnene har, hvilket effektbehov fartøyene har og hvor lenge de ligger ved kai. Det er ikke en forutsetning av fartøyene er tilrettelagt for landstrøm per i dag. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i tråd med utlysningen. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntl 75% av godkjente prosjektkostnader.

​Frister og tidsplan

Søknadsfristen er 16. mars 2018 kl. 15:00. Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2018. Dersom Enova må etterspøre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil saksbehandlingsperioden kunne forlenges. 

Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere har blitt offentliggjort. Frist for å sende inn spørsmål er 7. mars 2018. 

Om du ønsker å få tilsendt varsling pr. epost når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende epost til landstrom@enova.no

​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Vi gjør oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar, og være en del av utlysningen.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess