Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Enova tilbyr investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.

Offentliggjøring av tilsagn fra sjette utlysningsrunde 

Fire nye landstrømprosjekter får til sammen 78 millioner kroner av Enova for å kutte klimagassutslipp ved kai. Av disse går 50 millioner kroner til Bergen Havn. Les mer

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Evaluering av støtteordningen
Vi går ut med en sjuende utlysningsrunde i januar 2019, men det kan bli den siste runden i nåværende form. Enova vil bruke evalueringene til å vurdere hvordan vi best kan bidra til å bygge infrastrukturmarkedet fremover i retning av utslippsfri sjøfart. 

Landstrøm vil fortsatt være et satsingsområde for Enova, men det er for tidlig å si hvordan framtidige støttetilbud blir og når de kommer. Vi anbefaler derfor alle interesserte havner med gryteklare prosjekter som passer dagens ordning om å søke på konkurransen som vi utlyser i januar 2019.

Varsle om ny informasjon om utlysningen
Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort.