Invitasjon til gratis lærerkurs i Regnmakerskolen

Til lærere på 4., 5., 6. og 7. trinn: Enova SF inviterer til kurs med energi- og klimatema i samarbeid med Naturfagsenteret, Stavanger kommune og Grønn Hverdag.

Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet, og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har utviklet undervisningsopplegget Regnmakerskolen som er et gratis undervisningsopplegg

Kurset har en god balanse mellom teori og praksis; Vi lager ballongrakett, bygger, utforsker energioverganger, krefter og virkemåte.

Mål for kurset

  • Styrke den energifaglige kompetanse hos lærere i grunnskolen, spesielt
    naturfaglærere
  • Fremme forslag til energiundervisningen i forhold til Kunnskapsløftet, spesieltmed tanke på til naturfagplanen og grunnleggende ferdigheter
  • Få erfaring med noen av de praktiske aktivitetene som finnes iundervisingsopplegget Regnmakerskolen
  • Få kjennskap til nettressurser til hjelp i undervisningen
  • Motivere skoler til å bli Regnmakerskoler skolåret 2011/2012 og 2012/2013 

Om kurset

Med vennlig hilsen

Naturfagsenteret
Enova Regnmakerne
www.regnmakerne.no
www.naturfagsenteret.no

Hilde Hesby
Stavanger kommune

Ingvald Erga
Grønn Hverdag