Kursholderne

Liv Randi Lindseth

liv@linkon.no 

Introduksjon, klimastoff og om Regnmakerskolen. Liv Randi har vært prosjektleder for flere prosjekter og arrangementer for Enova Regnmakerne. Lang erfaring med utvikling av undervisningsopplegg både nasjonalt og innenfor EU. 

Elin Tandberg

regnmakerne@naturfagsenteret.no

Prosjektleder Regnmakerskolen. Elin er kjemiker med 12 års erfaring fra skoleverket og er ansvarlig for lærerkursene. Hun er også med og holder noen av dem. Elin er ansatt på Naturfagsenteret. E-post: regnmakerne@naturfagsenteret.n