Enklere skjema for registrering!

Nå har det blitt lettere å registrere flere aktiviteter på en gang.

Klikk deg inn "Registrering". Vi har lagt inn opplysninger om skolene på forhånd, så dere slipper å skrive inn adresseopplysninger. Ved å velge fylke og så kommune, skal skolens navn komme opp i en liste.  Hvis skolen din ikke er på lista, ber vi dere skrive inn skolens navn og adresser i de angitte feltene.

Gå på den aktuelle aktiviteten og fyll ut skjemaet. Du kan registrere flere aktiviteter på en gang. Velg "Send rapport" helt til slutt, når du har fylt inn alt du skal registrere.

Som bekreftelse på registreringen, mottar du en e-post med oppsummering og en oversikt over skolens registreringer så langt dette skoleåret.

Hvis adresseopplysningen som kommer opp i bekreftelsen ikke stemmer, ber vi dere sende en epost med korrekte opplysninger til regnmakerne@naturfagsenteret.no


Tilbake til forrige side
bilde