Lærere sier sin mening

-Regnmakerne.no har vært både på lekseplanen og i undervisningen. Elevene har vært aktive på
siden, både når de har jobbet med stoffet på egenhånd og i timene på skolen, sier en av lærerne ved Darbu barneskole.

En kvalitativ lærerevaluering foretatt blant lærere i forbindelse med Regnmakerdagen i Drammen i mai 2012, gir mange nyttige innspill og forbedringspunkter til arrangørene. Et av de gledelige funnene var at de lærerne som jobbet med energi og klimastoff gjennom Regnmakerskolen sier at de vil fortsette til neste år.

I undersøkelsen sier hele 88 % av de spurte lærerne at de vil videreføre dette arbeidet i skoleåret 2012/2013. Om selve Regnmakerdagen sier 80 % av lærerne at læringsverdien er høy. Vi ser videre en klar sammenheng mellom forberedelser før deltakelse på arrangementet og vurdering av læringsverdi. De som gjennomfører flest Regnmakeraktiviteter vurderer også læringsverdien som høyest.

Det kommer tydelig frem av undersøkelsen at mange av lærerne ikke kjente til Regnmakernes nettsider fra før. Lærere uttrykker at de fikk en positiv aha-opplevelse i forhold til kvalitet og innhold på sidene.

- Klassen vår har brukt nettsidene svært aktivt. Dagens høydepunkt ble vinner av dagens score, og Regnmakerspillet ble en ”snakkis” blant elevene, uttaler en lærer fra Steinberg skole.

- Vi ser på Regnmakersiden som en nyttig ressurs i undervisningen, sier en annen lærer fra Fjell skole i Drammen.

Har du tilbakemelding på våre nettsider? Send dem til oss.


 

 

Tilbake til forrige side
bilde