Månedens oppdrag juni: Bort med oljefyr!

Regnmakerskolen oppfordrer dere lærere til å se månedens oppdrag med elevene.

Månedens oppdrag  i juni er å finne ut hvordan skolen din eller huset ditt varmes opp!

Visste du at mange norske boliger varmes opp på fyringsolje? Fyringsolje er jo en ikke-fornybar energikilde, så her i Norge har vi bestemt at vi skal slutte å bruke oljekjeler og fyringsolje innen 2020.

Regnmakerne oppfordrer deg som Regnmaker til å sjekke hvordan dere varmer opp huset eller skolen. Har dere en oljekjel eller bruker dere en varmepumpe på skolen? Kan du som Regnmaker gjøre noe for at huset ditt blir mer energismart?

 

Oppdraget passer godt som en innledning til å gjøre Regnmakeraktivitet 4, Energiforsyning og energikilder. Husk å registrere aktiviteten.  

Oppdraget med film finner dere på forsiden www.regnmakerne.no

Tilbake til forrige side
bilde