Månedens oppdrag: Vi har det for varmt

Månedens oppdrag til alle Regnmakere er å skru ned temperaturen. Vi har det nemlig for varmt.

Vi oppfordrer dere lærere til å se Månedens oppdrag med elevene. Oppdraget passer godt som en innledning til å gjøre Regnmakeraktivitet 3, energimåling og energibruk. La elevene gjøre Regnmakeroppdraget på side 36 i elevheftet. Når de har målt temperaturen hjemme, kan dere diskutere resultatene.

 

For å lære mer om varme, kan dere gjøre forsøkene Hold en isbit "i live" og Varme steiner. Forsøkene godkjennes som Regnmakeraktivitet 2.

Husk å registrere aktivitetene.  

Tilbake til forrige side
bilde