Hvordan lage en musefellebil

Musefellebil er en av de morsomste byggeaktivitetene til Regnmakerne.

Her får elevene testet kreativitet og forståelse av hva som skal til for å få bilen til å gå best mulig. Byggingen kan kreve en del hjelp av lærer/voksenperson og tar en del tid, men elevene pleier å være veldig entusiastiske.

Du bestemmer hvordan den skal se ut!

 
Lyst til å kjøre om kapp? Da er musefellebilen perfekt for deg! Kanskje skal dere på Regnmakerdagen eller kanskje dere har Regnmakerdag på skolen? Ja, da er det bare å hive seg rundt. Bygg, kjør og send inn et bilde eller en film så alle Regnmakerne får se akkurat DIN musefellebil!

 

Teori
Elevene kan skrive opp eller tegne en energikjede  som viser energiovergangene som skjer når de kjører musefellebilen.

Sola (kjerneenergi) > Plante (kjemisk energi)> Barn, muskler (kjemisk energi)>Barn, muskler (bevegelsesenergi)> Spent fjær (stillingsenergi) > Fjær (bevegelsesenergi) > Tråd og hjul (bevegelsesenergi) > Bil (bevegelsesenergi) > Omgivelsene, gulvet og lufta (vind og varmeenergi)

Last ned pdf for utdeling til elevene her. 

Musefellebil-konkurransen på Regnmakerdagen

Hvis dere skal delta i musefellebil-konkurransen på Regnmakerdagen, gjelder følgende regler:

 • det er ikke lov til å fjerne deler fra musefella eller å bygge om spennmekanismen
 • det er ikke lov til å bruke rottefelle
 • bilen kan ikke være bredere enn 20 cm
 • bilen kan ikke være lengre eller høyere enn 30 cm
 • det er lov å forlenge fjæra, men bilen må fortsatt ikke være lengre enn 30 cm når fjæra ikke er spent

Kompetanesmål i læreplaner som kan knyttes til aktiviteten:

Naturfag etter - 7. årstrinn:
Teknologi og design 

 • Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt  og globalt 
 • Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer

Læreplan i kunst og håndverk – etter 7. trinn
Design

I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget. Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer står sentralt. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap.

 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
 • bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
 • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
 • vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester