Lage energipar

Denne enkle aktiviteten hjelper elevene til å utvide sitt energiordforråd.

Elevene blir kjent med forskjellige begreper som hjelper dem til å forstå sammenhenger innenfor temaet energi og miljø.

Dere trenger
  • Mange papirstrimler/biter
  • Penn
  • Saks

Gjør følgende

Læreren skriver ned de mest sentrale energibegrepene som dere jobber med. Eksempel: ”Sola er kilden til mesteparten av energien på planeten vår”, ”Fossilt brensel er en ikke-fornybar energikilde”.

Klipp papirstrimlene med alle setningene i to deler og bland godt sammen.

Del ut en halvpart til hver elev i klassen og be dem finne den andre halvparten slik at de kan lage energipar.

Diskuter

Elevene kan nå lage egne energiparsetninger. Læreren kan også bruke de eksisterende setningene til å lage nye par slik at klassen kan gjette hvilke setninger som er riktige og hvilke som er uriktige.

Last ned beskrivelsen som pdf.

Kompetansemål i læreplanen, naturfag:

etter 4. årstrinn:
Forskerspiren

  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
  • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler

etter 7. årstrinn:
Fenomener og stoffer

  • gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt