Barns energibruk

Mange barn bruker mye strøm - til feks pc, tv og spill. I denne filmen ser du hvor mye strøm barn bruker, og hvordan flere kan spare mer ved å bruke mindre.