Isolering og passivhus

Her kan du se hvorfor vi isolerer oss selv og husene våre. Du får også vite litt om hva et passivhus er for noe.