Temperatur- og energimåling

  • Mål inne- og utetemperaturen i minimum en uke
  • Det blir best effekt når man utfører målingene i vinterhalvåret
  • Lag en temperaturkurve
  • Les av ukentlig energibruk på skolen eller hjemme
  • Før tallene på energimålingsplakaten

Registrer gjerne de samme dataene på http://www.miljolare.no/energi (frivillig). Da kan dere sammenlikne dere med andre skoler.