Verdiklargjøring

  • Skriv ned 10-15 gjenstander som bruker elektrisk energi og som du bruker hver dag

  • Sett kryss ved 5 gjenstander som du best kan klare deg uten

  • Sett to kryss ved fire gjenstander som du ikke vil være foruten

  • Sett dere sammen i grupper på 3 personer og begrunn prioriteringene for hverandre

  • Sammenlikne med de andre gruppene i klassen. Er det store forskjeller?