Bygg et vannhjul

Utforsk bevegelsesenergien i rennende vann. Å bygge et vannhjul er slettes ikke vanskelig.

 

Du trenger

  • To plankebiter
  • To Y-formede kvister
  • To store spikre
  • Hammer
  • Sag
  • Kniv

Gjør følgende

Legg merke til at plankebitene bør være like, både når det gjelder lengde, tykkelse og bredde. Hvis du ikke har plankebiter hjemme, er det mulig å få tak i rester hos en trevarehandler, en snekker eller lignende.

Mål bredden på plankene og sag spor på midten av dem. Det er viktig at disse sporene er like brede som tykkelsen på planken, for plankene skal kunne settes sammen til en slags X. Legg også merke til at sporene må gå akkurat inn til midten av planken.

Sett plankebitene sammen til en X. Det kan være lurt å feste dem godt sammen slik at de ikke ramler fra hverandre. Til dette kan du bruke spiker eller lim. Slå to lange, tykke spikre inn på hver side av plankene, midt i krysset. Disse fungerer som oppheng slik at vannhjulet kan gå rundt.

Spikk til de Y-formede kvistene slik som på tegningen. De øverste delene av Y-en skal være omtrent fem cm. Den nederste delen bør være omtrent dobbelt så lang som høyden på vannhjulet. Blir den for lang, kan den kappes etter dybden på bekken. Husk å spisse endene etter kapping.

Det er best å prøve vannhjulet i en liten bekk eller elv. Finn en liten foss, og sett pinnene ned i bakken foran fossen. Sett dem så tett sammen at de store spikrene passer ned i hver sin Y-formede kvist. Plasser plankekrysset i kvistene. Hvis du har plassert vannhjulet rett, begynner det straks å gå rundt. Du må eventuelt justere plasseringen.

Hva skjer?

Rennende vann har bevegelsesenergi. Når vannet treffer skovlene på vannhjulet blir bevegelsesenergien fra vannet overført til vannhjulet (turbinen). I Norge lager vi ofte elektrisitet av energien fra turbinene.

Last ned beskrivelsen som pdf.

Kompetansemål i læreplanen, naturfag
etter 7. trinn

Fenomener og stoffer

  • gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt

Teknologi og design

  • planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
  • gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann