Energikilder

Du trenger

Bilder av forskjellige energikilder fra magasiner og aviser.

Gjør følgende

Forklar begrepene “fornybar” og “ikke-fornybar”. Skriv definisjonene på tavla.
La elevene foreta en brainstorm (idédugnad), be dem plassere forskjellige energikilder under riktig kategori på tavla. Diskuter plasseringene.
Elevene skal nå finne bilder av forskjellige energikilder fra magasiner og aviser (disse kan være samlet opp over lengre tid). Bildene klippes ut og limes opp på en papplate under riktig kategori.

Ta en tur rundt på skolen og i nærområdet. Hvor brukes det fornybare energikilder? Hvor brukes det ikke-fornybare energikilder.

Last ned beskrivelsen. 

Kompetansemål i læreplanen, naturfag:

etter 4.årstrinn
Forskerspiren 

  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
  • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler

etter 7.årstrinn:
Fenomener og stoffer 

  • gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt