Førstehjelp til planter

Denne aktiviteten foregår over en lengre tidsperiode og skal vise hvordan sollyset kan utnyttes som førstehjelp til stueplanter som henger litt med hodet.

Tilsvarende teknikker blir etter hvert brukt i mange nye bygninger for å få inn mer naturlig lys og redusere elektrisitetsforbruket.

Dere trenger

  • To store papplater
  • To identiske stueplanter 
  • Aluminiumsfolie 
  • Tosidig tape
  • Svart maling eller svart papir 
  • Maling i forskjellige farger
  • Saks
  • Ca. to måneder

 

Gjør følgende

Finn to planter av samme størrelse, høyde og med om- trent samme antall blader. Finn et sted i klasserommet hvor det er nok lys, men ikke direkte sollys.

Lag to skjermer av papplatene. Skjermene skal være store nok til å dekke tre sider av planten og skal være i samme høyde. Lag skjermene slik at de kan stå av seg selv. Siden skjermene skal stå i klasserommet en god stund kan det være lurt å dekorere baksiden av dem i fine farger.

Legg aluminiumsfolie på innsiden av den ene pappskjer- men, fest den med tosidig tape eller lim. Mal innsiden av den andre pappskjermen svart, eller dekk med svart papir(bruk tosidig tape eller lim).

Plasser de to forskjellige pappskjermene rundt hver sin plante. Sørg for at begge planter mottar like mye nor- malt dagslys, ingen skal stå i skygge. Sørg også for at begge plantene får like mye vann.

Diskuter

Planter trenger lys. Har planten som ble utsatt for mer lys gjennom reflektorskjermen vokst mer enn den som ikke hadde reflektor?

Hva skjer?

Sola er vår viktigste energikilde. Uten strålingsenergien fra sola vil alle grønne planter som er avhengige av sollys dø. Planten som er plassert mellom de blanke platene, får mest sollys og får mest energi til å vokse. Mens planten som er plassert mellom de sorte platene får min- dre sollys og mindre energi. Den vokser derfor mindre. Energien fra solstrålene absorberes (fanges opp) på den sorte flaten og reflekteres på den blanke overflaten.

Last ned  beskrivelsen som pdf.

Kompetansemål i læreplanen, naturfag:

etter 2. trinn
Teknologi og design

  • Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget 
etter 7. trinn
Fenomener og stoffer
  • gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt