Trykkluftalarm

Liker du å bråke? Hvis de voksne ikke er fornøyd med bråket fra trykkluft-alarmen, kan du hilse og si at det er viktig forskning du driver med.

 

Spør om DE vet hvordan man kan gjøre vindkraft om til lyd. Det vet nemlig du når du har sett denne filmen!