Faktakort om energi

Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikke - fornybare.

Mål

Elevene skal fargelegge bilder av, lese om og klassifisere energikilder.

Dere trenger

  • Energikort (se vedlegg)
  • Fargestifter eller fargeblyanter
  • Lim
  • Saks
  • Papp
  • Hyssing
  • (Bruk demonstrasjonsbordet fra oppgaven “Energikilder”)

Gjør følgende

Kopier energikortene og del dem ut til elevene. La elevene fargelegger bildekortene og klippe ut både faktakortene og bildekortene.
(Få noen elever til å finne den matchende energikilden til hvert kort fra demonstrasjonsbordet fra oppgaven “Energikilder”.)
Be elevene om å lese det som står på faktakortene, evt. lese det sammen i klassen. Etterpå skal elevene finne de fargelagte bildekortene som matcher faktakortene. Sjekk at alle elevene har fått riktige par.
Lim faktakortene på baksiden av de matchende bildekortene. La dem tørke.
Sett elevene sammen med ansiktet mot hverandre. Kortene skal ligge med faktasiden ned.

Første runde

En av elevene holder opp et kort med bildesiden mot den andre eleven. Den siste skal da fortelle om dette er en fornybar eller ikkefornybar energikilde. Hvis dette er riktig legges kortet til side og de bytter. Spillet fortsetter til alle kortene er lagt til side.

Andre runde

Gjør det samme, men denne gangen må motparten fortelle et eller flere fakta relatert til energikilden. Også denne gangen fortsetter de til alle kortene er brukt opp.

Tredje runde

En av elevene gir små hint om energikilden (bruk, fordeler, ulemper etc.), den andre gjetter hvilken.
Lag en bok av kortene og del dem opp i fornybare og ikke- fornybare. Bruk pappen og lag et omslag på boka, sett på en tittel.

Last ned Energikortene  

Kompetansemål i læreplanen, naturfag

etter 7. årstrinn
Fenomemer og stoffer 

  • Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt