Energiutfordringen erstatter Regnmakerne

Enova har et nytt og oppdatert tilbud til deg som lærer!

Enova Regnmakerne var Enovas satsing mot barn i alderen 9-12 år i 10 år fra 2004 - 2014 og er nå ikke lenger et aktivt undervisningsprogram.

Det er mulig for skoler og lærere å hente ideer til Regnmakeraktiviteter og andre undervisningsressurser fra www.regnmakerne.no i en periode. Nettstedet vil imidlertid ikke bli oppdatert og materiellet vil ikke bli fornyet.

Men fortvil ikke - Enova har et nytt og oppdatert tilbud til deg som lærer!

Basert på erfaringer med Regnmakerne har Enova utviklet et moderne og digitalt læringsverktøy - Enovas Energiutfordring. Du kan nå gi elevene dine forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima.

Energiutfordringen er et digitalt læringsverktøy fra Enova som er tilpasset 5.-7. trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden.

Innholdet er forankret i læreplanmål i samfunnsfag og naturfag.

Verktøyet er laget for å gi deg som lærer et nytt og annerledes undervisningsverktøy om energi og klima. Ett år etter lansering har over 900 lærere fra over 500 skoler registrert seg.

Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Hvert oppdrag inneholder en film, konkrete oppgaver og et spesialoppdrag.

Ta i bruk verktøyet ved å registrere deg og din klasse på www.enovasenergiutfordring.no

Vi håper du tar utfordringen!

 

 

bilde