Lillemoen skole, Elverum imponerte

Skolen har gjort et imponerende og systematisk Regnmakerarbeid dette skoleåret og ble kåret til Årets Regnmakerskole 2013/2014. Skolen mottar et stipend på kr. 10.000,- fra Enova SF.

Lærer Reidun Rønning med en gjeng med glade Regnmakere fra Lillemoen skole.

Elevene har gjennomført mange oppgaver innenfor de fem Regnmakeraktivitetene. Skolen har utmerket seg ved å gjennomføre et grundig arbeid med energi og energibruk både på skolen og hjemme. 5. trinn har vært spesielt ivrige, men hele mellomtrinnet har vært involvert.

De har hatt spesielt fokus på energisparing hjemme. Dette har skolen koblet opp mot klimautfordringene verden står overfor. Enova Regnmakerne er veldig fornøyd med innsatsen fra skolen.

-Dette har vært både morsomt og spennende, sier lærer Reidun Rønning, og ikke minst lærerikt. Vi har jobbet med Regnmakeroppgaver i mange fag og timer. Flere av filmene så vi på mens vi spiste i matfri, sier hun. -Vi leste i norsktimene, sang og danset i musikktimene og laget musefellebiler i naturfagstimene. Hjemme målte elevene temperatur og sjekket om andre strømsparende tiltak som sparedusj, lyspærer og annet. Spillene Redd Jonia og "En verden på spill" har hjulpet oss å ha fokus på klima i samfunnsfagtimene. Den engasjerte læreren har også dokumentert aktivitetene med å ta bilder underveis.

Skolen gjennomførte en super Regnmakerdag i samarbeid med Melåsberget skole den 16. juni hvor en selvlaget Energikamp sto på programmet. Det kom godt med at noen av de involverte lærerne hadde vært på kurs, sier Reidun Rønning. – Vi lover å fortsette med energi- og klimatema i undervisningen, slår hun fast til slutt.

Her er Jonas fra 5. trinn på Lillemoen skole klar med sklisikre dekk på sin musefellebil.

 

Martin fra 5. trinn på Lillemoen skole lader musefellebilen sin.

 

Bilen til Iben fra 5. trinn på Lillemoen skole hadde karosseri!

 

Her ser vi 5. trinn ved Lillemoen skole klare for musefellebilrace i gymsalen.

 

Lillemoen skole arrangerte en ekte Regnmakerdag med Energikamp i samarbeid med Melåsberget skole. Her ser vi elever i gang med tautrekking.

 

 

Håndbryting var også en populær aktivitet på skolens Regnmakerdag med Energikamp.

 

Hele Lillemoen skole takker for utnevnelse til Årets Regnmakerskole 2013/2014.

 

 

bilde