Ta i bruk Energiutfordringen!

Gratis og moderne undervisningsprogram for 5. - 7. trinn. Opplæring i energi og klima har aldri vært enklere. Ta i bruk verktøyet ved å registrere deg og din klasse på www.enovasenergiutfordring.no

Vi står foran store energi- og klimautfordringer. Disse utfordringene kan vi løse med kunnskap!

Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden. Ta i bruk verktøyet ved å registrere deg og din klasse på www.enovasenergiutfordring.no  

Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Hvert oppdrag inneholder en film, konkrete oppgaver og et spesialoppdrag. Undervisningsopplegget er ferdig tilrettelagt slik at du som lærer kan ta det i bruk etter en rask titt i lærerveiledningen for hvert av oppdragene.

Hvert oppdrag inneholder en film med faglig innhold.

Praktiske og lærerike gruppeoppgaver.

Elevene samarbeider om konkrete oppgaver.

Alt er forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag og presenteres i en interaktiv og moderne innpakning både for lærere og elever.

For mer informasjon og spørsmål om opplæring/kurs ta kontakt med Liv Randi Lindseth på: enovasenergiutfordring@nee.no

Vi håper at du og dine elever tar utfordringen!

 

bilde