Energisystemet har i dag store mengder fleksibilitet som av ulike årsaker ikke blir nyttiggjort. Store utviklingskostnader, høy risiko for den enkelte aktør, eksisterende regulering og liten kommunikasjon mellom de ulike markedsaktørene er barrierer som hindrer en effektiv utnyttelse av fleksibiliteten.

Enova har noen tanker og ideer rundt disse temaene, men vi trenger innspill fra dere. Enova arrangerer derfor markedsdialogmøter for å få innspill på hva vi sammen kan gjøre for å få fram de beste prosjektene som bryter ned disse barrierene. Dette er prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av fleksibiliteten i og mellom bygg, områder og energisystem. Målet er at energisystemet videreutvikles gjennom teknologi og nye forretningsmodeller mot et framtidig lavutslippssamfunn.

Program

09:30 – 10:00

Kaffe og mingling

 

10:00 – 10:10

 

Velkommen v/Enova

10:10 – 10:30

Enova informerer om våre planer og satsinger rundt energisystem

 

10:30 – 11:10

Utfordringer og muligheter for fremtidens energisystem 
Mette Bjørndalen, NHH

Utfordringer og muligheter for fremtidens energisystem
Geir Sandal, EM Systemer

11:10 – 11:50

Innspill, spørsmål og kommentarer

 

11:50 – 12:00

Enova forteller om veien videre

 

12:00 - 14:00

Mulighet for korte, en-til-en-samtaler med Enova

 

Vel møtt!

Påmelding dialogmøter november

Velg mellom møter i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen.

Gruppe

Publisert 03.11.2017