Ledige stillinger

Enova investerer årlig 2–4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Aktuelle utlysninger

Rådgiver/seniorrådgiver forretningsutvikling

2. gangs utlysning

Ønsker du å bidra til livskraftig forandring? 

Er du en pådriver for gode energi- og klimatiltak i næringslivet? Har du tanker om hvordan vi kan utvikle markedet i retning av lavutslippssamfunnet?

Som rådgiver/seniorrådgiver i Utviklingsavdelingen i Enova får du en unik mulighet til å bidra i et av Norges viktigste verktøy for økt forsyningssikkerhet og reduserte klimagassutslipp.  

Vi skal bidra til varig markedsendring for energieffektive løsninger i byggsektoren. Hos oss vil du få ansvar for å lede prosjekter, utvikle virkemidler, følge opp og dele kunnskap fra prosjekter som har mottatt støtte, utvikle og operasjonalisere strategier som bidrar til å bringe oss over i lavutslippssamfunnet.  

Du trives i skjæringspunktet mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer, og brenner for å utvikle gode virkemidler som skaper en varig markedsendring. Du er opptatt av markedsutvikling og innovasjon og er nysgjerrig på utviklingen innenfor energi- og klimateknologi.

Du lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og identifiserer deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Vi søker deg som:  

Styrker og holdninger:  

 • har strategisk og analytisk tankesett  
 • tar ansvar og leder an  
 • er grundig, strukturert, løsningsorientert og nøyaktig  
 • er initiativ- og iderik  
 • prioriterer og er beslutningsdyktig  
 • er modig og utfordrer når det trengs  
 • er opptatt av markedsutvikling og innovasjon  
 • er nysgjerrig på energi- og klimateknologi  

Kunnskap og ferdigheter:  

 • har utdanning på minimum masternivå, gjerne samfunnsøkonomi eller industriell økonomi.  
 • har forståelse for innovasjonsprosessen  
 • har grunnleggende teknologiforståelse  
 • har kunnskap om byggsektoren, kjennskap til aktørbildet, relevante verdikjeder, sentrale tallstørrelser og fakta   

Stillingen rapporterer til utviklingssjef for området Energiforsyning og sluttbruk.  

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse i en fremtidsrettet bransje.  

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.  

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.  

Søk her

Søknadsfrist er 29.09.17, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.  

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved utviklingssjef energiforsyning og sluttbruk Gunnel Fottland, tlf. 951 15 596 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.