Sommerjobb 2018

Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å tenke de lange tankene kombinert med den kunnskapen vi har opparbeidet oss i dag. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende sommer.

Du skal både arbeide i team for å tenke de lange tankene om lavutslippssamfunnet, og med driftsoppgaver som krever selvstendig arbeid. Du skal blant annet få bidra med å konkretisere hvordan veien mot lavutslippssamfunnet i 2050 vil se ut, samle inn og systematisere informasjon fra ulike kilder, sammenstille data, analysere og presentere funn og ideer.  

Du må ha interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål.

Det kan være mulighet for utvidelse med prosjekt- og masteroppgave.  

Enova søker studenter med ulike fagbakgrunn, men prioriterer studenter med bakgrunn innen energi, klima og økonomi og som er inne i et masterløp. 

Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved. 


Søknadsfrist: 2. mars 2018

Mer informasjon om Enova finner du på våre nettsider, enova.no

Søk her: Sommerjobb Enova


Om Enova SF

Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte klimagassutslipp. 

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere.

Publisert 09.02.2018